ติดต่อเรา


โรงแรมแสนสุขโข โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท


บริษัท แสนสุขโข แอ็สเซ็ท จำกัด

เลขที่ 135 หมู่ 5 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โทร : +66 (0) 5316 0649

แฟกซ์ : +66 (0) 5316 0650

อีเมล์ : saensukkho@gmail.com